SPOTKANIA SZTUKI Z NAUKĄ


Projekt Spotkania sztuki z nauką organizowany w ramach programu HydePark inspirowany jest analogicznym projektem realizowanym od 2011 r. przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku. Cel przyświeca nam ten sam – chcemy „ukazać sztukę i naukę jako odmienne sposoby podejścia do tej samej rzeczywistości”. Jest to przedsięwzięcie bardzo interdysyplinarne – będą brać w nim udział zarówno naukowcy, jak i młodzi artyści.

W tym roku tematem naszych działań będzie człowiek, pokazany przez pryzmat biologii, chemii i fizyki. W jaki sposób funkcjonuje mózg, dlaczego widzimy, jakie są mechanizmy chorób? O tych (lub innych) problemach opowiedzą zaproszeni goście z Politechniki Łódzkiej, by dać nam inspirację do dalszych działań. Bazując na fachowej wiedzy, młodzież będzie musiała przedstawić organizm ludzki za pomocą instalacji artystycznych lub rzeźby, tak by w efekcie końcowym powstał człowiek widziany „od wewnątrz“. 

 

Harmonogram zajęć przedstawia się następująco:

 

 1. Zgłoszenie do projektu do 04.11.2018 r. (adres: aab.sikora@gmail.com)
 2. Przedstawienie idei projektu oraz regulaminu konkursu, spotkanie z ludźmi nauki – 13 listopada
 3.  Wspólne realizowanie instalacji na terenie szkoły – 4 grudnia
 4. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wspólne przygotowanie wystawy – 18 styczenia (termin może ulec zmianie)

 

Podczas drugiego spotkania zespoły będą losować zakres tematyczny swojej pracy, od tego momentu mają miesiąc (do 11 stycznia) na realizację projektu pod opieką nauczyciela. Cały proces twórczy powinien być sfilmowany (film nie powinien być dłuższy niż 5 min.), efekt zaś końcowy sfotografowany. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać na adres II LO komplet dokumetów, tj. skserowane materiały (popularno)naukowe, z których młodzież korzystała, przygotowując się do projektu, film z pracy przy realizacji (format mp4) oraz zdjęcia jak najlepiej obrazujące efekt końcowy (format A4, liczba zdjęć dowlona). Wszystkie te materiały będą wykorzystane podczas wystawy kończącej projekt, kiedy też wręczone zostaną nagrody zwycięzcom. 

Szczegółowy harmonogram projektu 

 1. Projekt przeznaczony jest dla młodzieży ze szkół podstawowych (VII – VIII klasa), młodzieży gimnazjalnej oraz licealnej.
 2. W projekcie mogą brać udział zespoły młodzeżowe liczące do 4 osób lub uczestnicy indywidualni.
 3. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres aab.sikora@gmail.com do 04.11.2018 r.; w treści wiadomości proszę podać nazwę szkoły, nazwisko opiekuna, ilość zgłoszonych uczniów oraz adres kontaktowy.
 4. 13 listopada odbędzie się spotkanie organizacyjne, podczas którego zostaną przedstawione główne idee projektu Spotkania sztuki z nauką oraz odbędzie się mający być inspiracją dla dalszych działań wykład pracowników PŁ na temat wybranych mechanizmów „działania“ człowieka.
 5. 4 grudnia odbędą się warsztaty, podczas których młodzież będzie wspólnie realizowała instalację artystyczną na terene szkoły. Spotkanie to ma przybliżyć młodzieży w praktyce ideę projektu, wtedy też zespoły będą losowały zakres tematyczny swoich instalacji, które zrealizują już samodzielnie.
 6. Do 11 stycznia 2019 r. grupy biorące udział w projekcie muszą przesłać pocztą na adres II LO komplet dokumentów, a zatem: film ukazujący cały proces twórczy grupy (format mp4, film nie powinien być dłuższy niż 5 minut), skserowane materiały (popularno)naukowe, z których młodzież korzystała, przygotowując się do projektu oraz cykl zdjęć (ilość dowolna, format A4) jak najlepiej obrazujący efekt końcowy. Wszystkie materiały zostaną wykorzystane podczas wystawy kończącej projekt. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi 15.01.2019.
 8. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 25.01.2019 podczas wystawy kończącej projekt zorganizowanej na terenie II LO. O szczegółach uroczystości zostaną Państwo powiadomieni w osobnym mailu.