RZEŹBA SPOŁECZNA


Naszym zadaniem jest stworzenie rzeźby społecznej. Temat w założeniu miał być świąteczny (tj. choinka), ale nic nie stoi na przeszkodzie, by go zmienić, jeśli klasa ma taką potrzebę. Ważny jest cel, inaczej mówiąc, po co to robimy, co ma Wam to dać jako klasie (zintegrować? podzielić? nauczyć współdziałania? obnażyć brak umiejętności?).

Każda klasa ma inny materiał do wykorzystania:

1a - tłuczone bombki

1b - wstążki

1c - drobne zabawki

1d - papier


W drugim etapie spróbujemy sfilmować nasze działania, by w efekcie powstał dokument o klasie (czas trwania: do 5 minut). Film ma przedstawić Wasze działania – każdy etap pracy, który jakoś Was scharakteryzuje (np. działanie lub brak działania, dobra kominukacja lub jej brak), ponadto ma uwzględnić wywiady na wybrany temat z kilkoma osobami; temat musi oczywiście dotyczyć klasy (można np. przedstawić poszczególne osoby); wywiady można również przeprowadzać z wychowawcą lub innymi nauczycielami.