OP-ART


Op-art - rodzaj sztuki abstrakcyjnej wykorzystującej w swej praktyce zjawiska optyczne. Wywodzi się z rygorystycznej abstrakcji geometrycznej oraz doświadczeń nad analizą właściwości światła i barw. Głównym punktem zainteresowania  op-artu są złudzenia optyczne, falowanie, migotanie, pulsowanie płaszczyzn i układów kompozycyjnych, związanych z fizjologicznymi właściwościami oka ludzkiego (Słownik terminologiczny sztuk pięknych). 

Naszym zadaniem bylo stworzenie op-artowej iluzji i wkomponowanie w nią postaci. Realizacja projektu: 1dp, 2d, 3d.