KONTRASTY


Nowy rok szkolny rozpoczynamy ćwiczeniami z kompozycji, temat - kontrasty. Kontrasty barwy, faktury, wielkości, statusu ontologicznego, ideowe - co kto lubi i na ile pozwala mu wyobraźnia. Przed nami wybrane prace (nowej) 2D.

Julianka S.
Patrycja M.
Kacper Sz.
Ewelina K.
Hubert S.
Konrad B.
Patrycja Ł.
Patrycja Ł.
Patrycja Ł.
Kacper J.
Julka W.
Ewa K.
Ola P.