MIASTO WSPÓŁCZESNE


Projektowanie miasta nie jest zadaniem łatwym, wymaga bowiem myślenia. Trzeba zaplanować układ ulic, poszczególne dzielnice, zabudowę, tereny zielone, wszelkiego rodzaje place itp.

Nasze zadanie przebiegało kilkuetapowo. Klasy dzieliły się na grupy według wybranych przez siebie dzielnic. Do dyspozycji były m. in. dzielnica biurowa, artystyczna, rozrywkowa, slumsy... Do każdej z nich należało przypasować poznane na zajęciach nurty architekury współczesnej; każdą dzielnicę trzeba było logicznie zaprojektować i zapełnić budynkami reprezentującymi określone style, czego zaś brakowało, należało domalować.

Oczywiście, umiejętności mamy różne, chęci również, najważniejsze w tym zadaniu było jednak myślenie :)