MEDYKALIZACJA ŻYCIA


Postępującą medykalizację życia można dziś zauważyć wszędzie. Bierzemy tabletki nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy chorzy lub kiedy coś nas boli, ale również by być piękniejszym, mieć ładniejsze paznokcie, włosy, by łatwiej zasnąć lub być bardziej pobudzonym (w zależności od potrzeb), by się wyciszyć lub wzmóc koncentrację, na odporność itd. - można wymieniać w nieskończoność. Tabletki mogą być również ciekawym obiektem dla sztuki. Już Damien Hirst pokazał, w jaki sposób można wykorzystać kolory, faktury, rozmiary, rodzaje rozmaitych medykamentów w instalacjach artystycznych. Idąc tym tropem, przedstawiamy cykl prac obrazujących nas i leki, które zażywamy. A jest ich mnóstwo...