PROJEKT B. I. C. 70


We wrześniu tego roku przystąpiliśmy do projektu B. I. C. 70. Tym razem tematykę zaproponowano o wiele ciekawszą – życie za Żelazną Kurtyną. Film mógł dotyczyć zarówno rzeczy poważnych (np. walki z systemem), jak i nieco mniejszego kalibru (moda, muzyka). Głównym bohaterem uczyniliśmy Edwarda Nowaka – autora dość wywrotowej poezji, który na skutek wykluczenia przez cenzurę, decyduje się na rozprowadzanie swej twórczości w drugim obiegu. Dzięki profesjonalnej opiece nasz film zyskał tempo i przejrzystość, współpraca układała się bez zarzutu.

W ramach nagrody za sprawne działanie jeden uczeń – reżyser Natalia Mroczek – mógł wziąć udział w międzynarodowej konferencji w Budapeszcie. I chociaż, jak się później okazało, nasz film nie brał udziału w konkursie, i tak było warto.

 

A poniżej kilka ujęć z Budapesztu...