PO CO NAM KOLEJNA ZAKŁADKA?


Drugie klasy humanistyczne przechodzą roczny kurs filmowy. W jego trakcie uczniowie zobowiązani są wykonać szereg prac fotograficznych związanych z pracą na planie, w końcowym zaś rozliczeniu każda grupa musi nakręcić krótką etiudę. Niemożliwe? Jak najbardziej możliwe, przekonamy się o tym niebawem. Klasy o profilu artystycznym będą brały udział w licznych projektach oraz warsztatach; zakładka ta powstała po to, by promować efekty takiej właśnie pracy, bo... po prostu warto :)