19 MARCA


Międzyszkolny Konkurs Społeczny pt.: „I accept YOU!”

 

Łódzkie organizacje działające na rzecz równości oraz zajmujące się propagowaniem działań o charakterze antydyskryminacyjnym zapraszają młodzież do wzięcia udziału w   Międzyszkolnym Konkursie Społecznym pt. „I accept you”.

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań, Stowarzyszenie Fabryka Równości, Rada Osiedla „Stary Widzew”, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi oraz Marta Szymczyk – nauczycielka, autorka strony poświęconej edukacji „Nieszablonowa pedagożka”,  organizują konkursu, w którym zwracają szczególną uwagę na wszechobecne zjawisko DYSKRYMINACJI. Instytucje zajmujące się działalnością edukacyjną i wychowawczą mają obowiązek przeciwdziałać wykluczeniom społecznym. Art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej mówi, że: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.” Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich czytamy: dyskryminacja to: „(…) sytuacja, w której człowiek ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną,  jest traktowany mniej korzystnie niż byłby traktowany inny człowiek w porównywalnej sytuacji.”.

Rok 2019 w Łodzi został ogłoszony rokiem Marka Edelmana, wybitnego lekarza kardiologa, polityka i działacza społecznego pochodzenia żydowskiego, który był jednym z przywódców powstania w getcie warszawskim w okresie II wojny światowej. Marek Edelman zapisał się na kartach polskiej historii jako bohater. Trzeba mieć niezwykłą odwagę, by przeciwstawiać się złu i nienawiści tak jak robił to właśnie on. W książce autorstwa Edelmana pt. „I była miłość w getcie” możemy przeczytać słowa, które oddają ideę Międzyszkolnego Konkursu Społecznego: „Pozwalamy, by na ulicach naszych miast odbywały się parady nienawiści i nietolerancji. I to jest zły znak, bo demokracja nie polega na przyzwoleniu na zło, nawet najmniejsze, bo ono zawsze może nie wiadomo kiedy urosnąć.”

Edelman uczulał na niszczącą siłę nienawiści przy każdej sposobności. Podążając jego śladem pragniemy zwrócić uwagę na wszechobecny problem dyskryminacji. Chcemy włączyć młodzież w proces profilaktyczno-wychowawczy i oraz działania społeczne na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej. Poprzez zaangażowanie uczniów i uczennic VII i VIII klas szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych chcielibyśmy pokazać skalę dyskryminacji oraz niszczącą moc stereotypu.

Konkurs realizowany jest w ramach cyklicznej łódzkiej imprezy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji „Kolorowa Tolerancja”.