1 CZERWCA


20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o Prawach Dziecka. W tym roku obchodzimy ważną rocznicę - 30-lecie obowiązywania dokumentu. Konwencja o Prawach  Dziecka jest aktem, w którym zostały zawarte wszystkie prawa dzieci: cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne, a także ekonomiczne. Polska ratyfikowała ją 7 czerwca 1991r. Treść dokumentu jest dostępna na stronie Sejmu w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911200526/T/D19910526L.pdf

Dzisiaj, 1 czerwca w Dzień Dziecka, przypominamy, że w dalszym ciągu na całym świecie prawa dzieci są łamane. Wiele z nich żyje na obszarach konfliktów zbrojnych, doświadcza głodu, ubóstwa, strachu. Nadal w różnych krajach na świecie najmłodsi nie mają prawa do edukacji, a w zamian zmuszane są do niewolniczej pracy, doświadczają przemocy, nie tylko fizycznej. Organizacje pozarządowe, takie jak np. UNICEF, alarmują świat o zatrważających danych, ale nadal niewiele się zmienia. Potrzeba edukacji i  działań. Działań nas wszystkich, zmierzających do tego, by poprawić sytuację dzieci na świecie. Musimy pamiętać, że to właśnie dzieci są przyszłością, a obowiązkiem dorosłych jest o nie dbać i zapewnić im wszystkie prawa, tak by mogły się rozwijać i być szczęśliwe.

Janusz Korczak, wybitny pedagog, powiedział niegdyś: „Czym jest dziecko […]? Czym jest ta połowa ludzkości, żyjąca razem i obok nas w tragicznym rozdwojeniu? Nakładamy na nią brzemię obowiązków jutrzejszego człowieka, nie dając żadnego z praw człowieka dzisiejszego.”. Dlatego tak ważne jest, by pamiętać, że dzieciom należy po prostu pozwolić być dziećmi i oddać im to, co do nich należy: radość, szacunek, beztroskę i pełnię ich praw. Dlaczego? Dlatego, że dzieci to ludzie.

UWAGA! Wszystkie hasła ze zdjęć pochodzą z raportów oraz artykułów prasowych zawartych na stronie UNICEF: https://www.unicef.pl/, z raportu „Ogólnopolska Diagnoza Skali i Uwarunkowań Krzywdzenia Dzieci” z 2018 roku przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę: https://fdds.pl/baza_wiedzy/ogolnopolska-diagnoza-skali-i-uwarunkowan-krzywdzenia-dzieci-2018/ oraz z raportu opublikowanego przez Stowarzyszenie Kampania Przeciwko Homofobii pt. „Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. RAPORT ZA LATA 2015–2016”, który jest dostępny na stronie: https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2015/04/Sytuacja-spoleczna-oso%CC%81b-LGBTA-w-Polsce-raport-za-lata-2015-2016.pdf.

Kampanię społeczną wspierają: Amnesty International Łódź (https://www.facebook.com/amnesty.lodz/),EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań (https://www.facebook.com/edukabe/) oraz Stowarzyszenie Fabryka Równości (https://www.facebook.com/fabrykarownosci/).