WIELKA WOJNA


1 lutego klasa 2d zwiedziła wystawę WIELKA WOJNA w MS2. Dlaczego warto na nią pójść? Na stronie Muzeum można przeczytać, co następuje:

Wystawa „Wielka Wojna” podejmuje temat zależności między sztuką nowoczesną a doświadczeniem wojny pokazanych z różnych perspektyw, uwypuklając przy tym różnice między pamięcią tego wydarzenia w sztuce Europy Zachodniej a Środkowo-Wschodniej. W sztuce zachodnioeuropejskiej artyści skupili się bowiem na obrazie wojny jako katastrofy, w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce, dominował zaś obraz wojny widziany z perspektywy jej skutków – odzyskanych państwowości lub zainicjowanych rewolucji. Wystawa jest zaproszeniem do namysłu nad tą różnicą i jej efektami w kształtowaniu kultury.

 (https://msl.org.pl/wydarzeniams/wystawy-biezace/wielka-wojna-wystawa,2643.html)

Naprawdę warto zobaczyć :)