CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA


7 grudnia wybraliśmy się do Muzeum Włókiennictwa na szesnaste już Triennale Tkaniny. W opisie na stronie instytucji czytamy: 

Po raz pierwszy skupiamy całą prezentację wokół tematu przewodniego. Dla najbliższego Triennale jest nim „Przekraczanie granic”. Ten temat zawiera w sobie wiele problemów współczesności, które redefiniują znaczenie tożsamości naszej cywilizacji, grup etnicznych, społecznych czy każdego z nas z osobna. W dobie nagromadzenia stale zmieniających się czynników jesteśmy niemal cały czas zmuszani do przesuwania granic naszego rozumienia rzeczywistości lub do ich wyznaczania, choćby w kwestii godności lub poczucia osobistego bezpieczeństwa. Czy dążymy jako cywilizacja do świata bez granic? Wydaje się, że granice mają pejoratywne znaczenie, a ich przekraczanie jest wyrazem wolności. Niejednokrotnie stanowiły źródło konfliktów pomiędzy wyznaczającymi je i utrzymującymi, a tymi którzy chcieli je przekraczać. Nienaruszalność czy obalanie granic rysuje się zatem jako wielki cywilizacyjny problem, który ma swoje odbicie w kwestiach politycznych, społecznych, kulturowych, naukowych, religijnych, w problemach dotykających każdego z nas osobiście. Ten szeroki problem znalazł wreszcie wyraz w artystycznej ekspresji. Tkanina artystyczna doświadczyła go szczególnie. Ponad pół wieku temu twórcy musieli łamać reguły, jakie tkaninie narzuciły wieki, aby wprowadzić ją w poczet sztuk wyzwolonych. Z tego konfliktu zrodziły się dzieła wybitne, przesuwające granice postrzegania sztuki. Dziś, po latach swoistego kryzysu tkaniny, odradza się ona, integrując jeszcze ściślej z innymi dziedzinami, tym samym zaciera dzielące je granice (http://cmwl.pl/public/informacje/16-miedzynarodowe-triennale-tkaniny,68).

Do wystaw tego typu trzeba się przekonać, ale kto już raz przekroczy tę granicę przyzwyczajenia, naprawdę może odkryć nowe światy. Serdecznie zapraszamy :)