BEKSIŃSKI NIEZNANY


Zbiór ponad stu prac Zdzisława Beksińskiego – fotografii, fotomontaży i grafik komputerowych -  można było obejrzeć podczas łódzkiej wystawy artysty na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzeniu towarzyszyły m.in. wykłady multimedialne, prezentacje filmów dokumentalnych o artyście oraz pokazy VR (wirtualnej rzeczywistości).

źródło: https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/beksinski-nieznany-wystawa